Jessica Nigri và bộ ảnh cosplay Assassin’s Creed

Jessica Nigri và bộ ảnh cosplay Assassin’s Creed - Ảnh 2
Jessica Nigri và bộ ảnh cosplay Assassin’s Creed - Ảnh 3
Jessica Nigri và bộ ảnh cosplay Assassin’s Creed - Ảnh 4
Jessica Nigri và bộ ảnh cosplay Assassin’s Creed - Ảnh 5
Jessica Nigri và bộ ảnh cosplay Assassin’s Creed - Ảnh 6
Jessica Nigri và bộ ảnh cosplay Assassin’s Creed - Ảnh 7
Jessica Nigri và bộ ảnh cosplay Assassin’s Creed - Ảnh 8

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...