Kaira27 hóa thân thành cảnh sát trưởng Piltover

Kaira27 hóa thân thành cảnh sát trưởng Piltover - Ảnh 2
Kaira27 hóa thân thành cảnh sát trưởng Piltover - Ảnh 3
Kaira27 hóa thân thành cảnh sát trưởng Piltover - Ảnh 4
Kaira27 hóa thân thành cảnh sát trưởng Piltover - Ảnh 5

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...