Kaloheart7 và những bộ cosplay trên cả tuyệt vời

Kaloheart7 và những bộ cosplay trên cả tuyệt vời - Ảnh 2
Kaloheart7 và những bộ cosplay trên cả tuyệt vời - Ảnh 3
Kaloheart7 và những bộ cosplay trên cả tuyệt vời - Ảnh 4
Kaloheart7 và những bộ cosplay trên cả tuyệt vời - Ảnh 5
Kaloheart7 và những bộ cosplay trên cả tuyệt vời - Ảnh 6

Kaloheart7 và những bộ cosplay trên cả tuyệt vời - Ảnh 7
Kaloheart7 và những bộ cosplay trên cả tuyệt vời - Ảnh 8

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...