Katarina và sự thể hiện của cosplayer xứ Hàn

Katarina và sự thể hiện của cosplayer xứ Hàn - Ảnh 2
Katarina và sự thể hiện của cosplayer xứ Hàn - Ảnh 3
Katarina và sự thể hiện của cosplayer xứ Hàn - Ảnh 4

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...