“Kẻ lưu đày” Riven trong League of Legends

“Kẻ lưu đày” Riven trong League of Legends - Ảnh 2
“Kẻ lưu đày” Riven trong League of Legends - Ảnh 3
“Kẻ lưu đày” Riven trong League of Legends - Ảnh 4

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...