Khả Ngân cực đáng yêu trong ảnh quảng bá Touch

131127_anhgame_khangan01

131127_anhgame_khangan02

131127_anhgame_khangan03

131127_anhgame_khangan04

131127_anhgame_khangan05

131127_anhgame_khangan06

131127_anhgame_khangan07

131127_anhgame_khangan08

131127_anhgame_khangan09

131127_anhgame_khangan10

131127_anhgame_khangan11

131127_anhgame_khangan12

131127_anhgame_khangan13

131127_anhgame_khangan14

131127_anhgame_khangan15

131127_anhgame_khangan16

131127_anhgame_khangan17

131127_anhgame_khangan18

131127_anhgame_khangan19

131127_anhgame_khangan20

131127_anhgame_khangan21

131127_anhgame_khangan22

131127_anhgame_khangan23

131127_anhgame_khangan24

131127_anhgame_khangan25

131127_anhgame_khangan26

131127_anhgame_khangan27

131127_anhgame_khangan28

131127_anhgame_khangan29

131127_anhgame_khangan30

131127_anhgame_khangan31

131127_anhgame_khangan32

131127_anhgame_khangan33

131127_anhgame_khangan34

131127_anhgame_khangan35

131127_anhgame_khangan36

131127_anhgame_khangan37

131127_anhgame_khangan38

131127_anhgame_khangan39

131127_anhgame_khangan40

131127_anhgame_khangan41

131127_anhgame_khangan42

131127_anhgame_khangan43

131127_anhgame_khangan44

131127_anhgame_khangan45

131127_anhgame_khangan46

131127_anhgame_khangan47

131127_anhgame_khangan48

131127_anhgame_khangan49

131127_anhgame_khangan50

131127_anhgame_khangan51

131127_anhgame_khangan52

131127_anhgame_khangan53

131127_anhgame_khangan54

131127_anhgame_khangan55

131127_anhgame_khangan56

131127_anhgame_khangan57

131127_anhgame_khangan58

131127_anhgame_khangan59

131127_anhgame_khangan60

131127_anhgame_khangan61

131127_anhgame_khangan62

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...