Khả Ngân tươi tắn trong ảnh quảng bá Vua Bóng Rổ

Khả Ngân tươi tắn trong ảnh quảng bá Vua Bóng Rổ - Ảnh 2
Khả Ngân tươi tắn trong ảnh quảng bá Vua Bóng Rổ - Ảnh 3
Khả Ngân tươi tắn trong ảnh quảng bá Vua Bóng Rổ - Ảnh 4
Khả Ngân tươi tắn trong ảnh quảng bá Vua Bóng Rổ - Ảnh 5
Khả Ngân tươi tắn trong ảnh quảng bá Vua Bóng Rổ - Ảnh 6
Khả Ngân tươi tắn trong ảnh quảng bá Vua Bóng Rổ - Ảnh 7
Khả Ngân tươi tắn trong ảnh quảng bá Vua Bóng Rổ - Ảnh 8
Khả Ngân tươi tắn trong ảnh quảng bá Vua Bóng Rổ - Ảnh 9
Khả Ngân tươi tắn trong ảnh quảng bá Vua Bóng Rổ - Ảnh 10
Khả Ngân tươi tắn trong ảnh quảng bá Vua Bóng Rổ - Ảnh 11
Khả Ngân tươi tắn trong ảnh quảng bá Vua Bóng Rổ - Ảnh 12
Khả Ngân tươi tắn trong ảnh quảng bá Vua Bóng Rổ - Ảnh 13
Khả Ngân tươi tắn trong ảnh quảng bá Vua Bóng Rổ - Ảnh 14

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...