Khi Blade & Soul trở thành sàn diễn thời trang

Khi Blade & Soul trở thành sàn diễn thời trang - Ảnh 2
Khi Blade & Soul trở thành sàn diễn thời trang - Ảnh 3
Khi Blade & Soul trở thành sàn diễn thời trang - Ảnh 4
Khi Blade & Soul trở thành sàn diễn thời trang - Ảnh 5
Khi Blade & Soul trở thành sàn diễn thời trang - Ảnh 6

Khi Blade & Soul trở thành sàn diễn thời trang - Ảnh 7
Khi Blade & Soul trở thành sàn diễn thời trang - Ảnh 8
Khi Blade & Soul trở thành sàn diễn thời trang - Ảnh 9
Khi Blade & Soul trở thành sàn diễn thời trang - Ảnh 10
Khi Blade & Soul trở thành sàn diễn thời trang - Ảnh 11

Khi Blade & Soul trở thành sàn diễn thời trang - Ảnh 12
Khi Blade & Soul trở thành sàn diễn thời trang - Ảnh 13
Khi Blade & Soul trở thành sàn diễn thời trang - Ảnh 14
Khi Blade & Soul trở thành sàn diễn thời trang - Ảnh 15
Khi Blade & Soul trở thành sàn diễn thời trang - Ảnh 16

Khi Blade & Soul trở thành sàn diễn thời trang - Ảnh 17
Khi Blade & Soul trở thành sàn diễn thời trang - Ảnh 18
Khi Blade & Soul trở thành sàn diễn thời trang - Ảnh 19
Khi Blade & Soul trở thành sàn diễn thời trang - Ảnh 20
Khi Blade & Soul trở thành sàn diễn thời trang - Ảnh 21

Khi Blade & Soul trở thành sàn diễn thời trang - Ảnh 22
Khi Blade & Soul trở thành sàn diễn thời trang - Ảnh 23
Khi Blade & Soul trở thành sàn diễn thời trang - Ảnh 24

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...