Khổng Tú Quỳnh trong cosplay Thất Hùng Tranh Bá

Khổng Tú Quỳnh trong cosplay Thất Hùng Tranh Bá - Ảnh 2
Khổng Tú Quỳnh trong cosplay Thất Hùng Tranh Bá - Ảnh 3
Khổng Tú Quỳnh trong cosplay Thất Hùng Tranh Bá - Ảnh 4
Khổng Tú Quỳnh trong cosplay Thất Hùng Tranh Bá - Ảnh 5
Khổng Tú Quỳnh trong cosplay Thất Hùng Tranh Bá - Ảnh 6

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...