King of Fighters Online bước vào giai đoạn Open Beta

King of Fighters Online bước vào giai đoạn Open Beta - Ảnh 2
King of Fighters Online bước vào giai đoạn Open Beta - Ảnh 3
King of Fighters Online bước vào giai đoạn Open Beta - Ảnh 4
King of Fighters Online bước vào giai đoạn Open Beta - Ảnh 5
King of Fighters Online bước vào giai đoạn Open Beta - Ảnh 6

King of Fighters Online bước vào giai đoạn Open Beta - Ảnh 7
King of Fighters Online bước vào giai đoạn Open Beta - Ảnh 8
King of Fighters Online bước vào giai đoạn Open Beta - Ảnh 9

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...