Liên Minh Huyền Thoại: “Nữ chúa chiến trường” Sivir

Liên Minh Huyền Thoại: "Nữ chúa chiến trường" Sivir - Ảnh 2
Liên Minh Huyền Thoại: "Nữ chúa chiến trường" Sivir - Ảnh 3
Liên Minh Huyền Thoại: "Nữ chúa chiến trường" Sivir - Ảnh 4
Liên Minh Huyền Thoại: "Nữ chúa chiến trường" Sivir - Ảnh 5
Liên Minh Huyền Thoại: "Nữ chúa chiến trường" Sivir - Ảnh 6

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...