Liên Minh Huyền Thoại: Cosplay Sivir đến từ Hàn Quốc

Liên Minh Huyền Thoại: Cosplay Sivir đến từ Hàn Quốc - Ảnh 2
Liên Minh Huyền Thoại: Cosplay Sivir đến từ Hàn Quốc - Ảnh 3
Liên Minh Huyền Thoại: Cosplay Sivir đến từ Hàn Quốc - Ảnh 4
Liên Minh Huyền Thoại: Cosplay Sivir đến từ Hàn Quốc - Ảnh 5
Liên Minh Huyền Thoại: Cosplay Sivir đến từ Hàn Quốc - Ảnh 6

Liên Minh Huyền Thoại: Cosplay Sivir đến từ Hàn Quốc - Ảnh 7
Liên Minh Huyền Thoại: Cosplay Sivir đến từ Hàn Quốc - Ảnh 8
Liên Minh Huyền Thoại: Cosplay Sivir đến từ Hàn Quốc - Ảnh 9
Liên Minh Huyền Thoại: Cosplay Sivir đến từ Hàn Quốc - Ảnh 10
Liên Minh Huyền Thoại: Cosplay Sivir đến từ Hàn Quốc - Ảnh 11

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...