Lika Lu trình diễn cosplay Vi cực ấn tượng

Lika Lu trình diễn cosplay Vi cực ấn tượng - Ảnh 2
Lika Lu trình diễn cosplay Vi cực ấn tượng - Ảnh 3

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...