Like.vn công bố ảnh cosplay mới của Daybreak Online

Like.vn công bố ảnh cosplay mới của Daybreak Online - Ảnh 2
Like.vn công bố ảnh cosplay mới của Daybreak Online - Ảnh 3

Like.vn công bố ảnh cosplay mới của Daybreak Online - Ảnh 5
Like.vn công bố ảnh cosplay mới của Daybreak Online - Ảnh 6


Like.vn công bố ảnh cosplay mới của Daybreak Online - Ảnh 8

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...