LMHT: Braum qua góc nhìn của game thủ Việt

LMHT: Braum qua góc nhìn của game thủ Việt - Ảnh 1

LMHT: Braum qua góc nhìn của game thủ Việt - Ảnh 2
LMHT: Braum qua góc nhìn của game thủ Việt - Ảnh 3
LMHT: Braum qua góc nhìn của game thủ Việt - Ảnh 4
LMHT: Braum qua góc nhìn của game thủ Việt - Ảnh 5
LMHT: Braum qua góc nhìn của game thủ Việt - Ảnh 6

LMHT: Braum qua góc nhìn của game thủ Việt - Ảnh 7
LMHT: Braum qua góc nhìn của game thủ Việt - Ảnh 8
LMHT: Braum qua góc nhìn của game thủ Việt - Ảnh 9
LMHT: Braum qua góc nhìn của game thủ Việt - Ảnh 10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...