LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu

LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu - Ảnh 1

LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu - Ảnh 2
LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu - Ảnh 3
LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu - Ảnh 4
LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu - Ảnh 5
LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu - Ảnh 6

LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu - Ảnh 7
LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu - Ảnh 8
LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu - Ảnh 9
LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu - Ảnh 10
LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu - Ảnh 11

LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu - Ảnh 12
LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu - Ảnh 13
LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu - Ảnh 14
LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu - Ảnh 15

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...