LMHT: Cận cảnh trang phục Rengar Thợ Săn Bóng Đêm

LMHT: Cận cảnh trang phục Rengar Thợ Săn Bóng Đêm - Ảnh 1

LMHT: Cận cảnh trang phục Rengar Thợ Săn Bóng Đêm - Ảnh 2
LMHT: Cận cảnh trang phục Rengar Thợ Săn Bóng Đêm - Ảnh 3
LMHT: Cận cảnh trang phục Rengar Thợ Săn Bóng Đêm - Ảnh 4
LMHT: Cận cảnh trang phục Rengar Thợ Săn Bóng Đêm - Ảnh 5
LMHT: Cận cảnh trang phục Rengar Thợ Săn Bóng Đêm - Ảnh 6

LMHT: Cận cảnh trang phục Rengar Thợ Săn Bóng Đêm - Ảnh 7
LMHT: Cận cảnh trang phục Rengar Thợ Săn Bóng Đêm - Ảnh 8
LMHT: Cận cảnh trang phục Rengar Thợ Săn Bóng Đêm - Ảnh 9
LMHT: Cận cảnh trang phục Rengar Thợ Săn Bóng Đêm - Ảnh 10
LMHT: Cận cảnh trang phục Rengar Thợ Săn Bóng Đêm - Ảnh 11

LMHT: Cận cảnh trang phục Rengar Thợ Săn Bóng Đêm - Ảnh 12
LMHT: Cận cảnh trang phục Rengar Thợ Săn Bóng Đêm - Ảnh 13

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...