LMHT: Trang phục Ezreal Thanh Lịch có mặt trong PBE

LMHT: Trang phục Ezreal Thanh Lịch có mặt trong PBE - Ảnh 1

LMHT: Trang phục Ezreal Thanh Lịch có mặt trong PBE - Ảnh 2
LMHT: Trang phục Ezreal Thanh Lịch có mặt trong PBE - Ảnh 3
LMHT: Trang phục Ezreal Thanh Lịch có mặt trong PBE - Ảnh 4
LMHT: Trang phục Ezreal Thanh Lịch có mặt trong PBE - Ảnh 5
LMHT: Trang phục Ezreal Thanh Lịch có mặt trong PBE - Ảnh 6

LMHT: Trang phục Ezreal Thanh Lịch có mặt trong PBE - Ảnh 7
LMHT: Trang phục Ezreal Thanh Lịch có mặt trong PBE - Ảnh 8
LMHT: Trang phục Ezreal Thanh Lịch có mặt trong PBE - Ảnh 9
LMHT: Trang phục Ezreal Thanh Lịch có mặt trong PBE - Ảnh 10
LMHT: Trang phục Ezreal Thanh Lịch có mặt trong PBE - Ảnh 11

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...