LMHT: Xerath được làm lại với hiệu ứng mới

LMHT: Xerath được làm lại với hiệu ứng mới - Ảnh 2
LMHT: Xerath được làm lại với hiệu ứng mới - Ảnh 3
LMHT: Xerath được làm lại với hiệu ứng mới - Ảnh 4
LMHT: Xerath được làm lại với hiệu ứng mới - Ảnh 5
LMHT: Xerath được làm lại với hiệu ứng mới - Ảnh 6

LMHT: Xerath được làm lại với hiệu ứng mới - Ảnh 7
LMHT: Xerath được làm lại với hiệu ứng mới - Ảnh 8
LMHT: Xerath được làm lại với hiệu ứng mới - Ảnh 9
LMHT: Xerath được làm lại với hiệu ứng mới - Ảnh 10
LMHT: Xerath được làm lại với hiệu ứng mới - Ảnh 11

LMHT: Xerath được làm lại với hiệu ứng mới - Ảnh 12
LMHT: Xerath được làm lại với hiệu ứng mới - Ảnh 13
LMHT: Xerath được làm lại với hiệu ứng mới - Ảnh 14
LMHT: Xerath được làm lại với hiệu ứng mới - Ảnh 15
LMHT: Xerath được làm lại với hiệu ứng mới - Ảnh 16

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...