Lộ diện splash art mới của Jarvan IV và Ezreal

Lộ diện splash art mới của Jarvan IV và Ezreal - Ảnh 1

140204_anhgame_lmht01

140204_anhgame_lmht02

140204_anhgame_lmht03

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...