Thêm loạt ảnh đẹp về cosplay Metal Slug Revolution

141230_anhgame_metalslugcosplay01

141230_anhgame_metalslugcosplay02

141230_anhgame_metalslugcosplay03

141230_anhgame_metalslugcosplay04

141230_anhgame_metalslugcosplay05

141230_anhgame_metalslugcosplay06

141230_anhgame_metalslugcosplay07

141230_anhgame_metalslugcosplay08

141230_anhgame_metalslugcosplay09

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...