Loạt tranh vẽ ấn tượng của game thủ VLTK 3 Trung Quốc

Loạt tranh vẽ ấn tượng của game thủ VLTK 3 Trung Quốc - Ảnh 2
Loạt tranh vẽ ấn tượng của game thủ VLTK 3 Trung Quốc - Ảnh 3
Loạt tranh vẽ ấn tượng của game thủ VLTK 3 Trung Quốc - Ảnh 4
Loạt tranh vẽ ấn tượng của game thủ VLTK 3 Trung Quốc - Ảnh 5
Loạt tranh vẽ ấn tượng của game thủ VLTK 3 Trung Quốc - Ảnh 6
Loạt tranh vẽ ấn tượng của game thủ VLTK 3 Trung Quốc - Ảnh 7
Loạt tranh vẽ ấn tượng của game thủ VLTK 3 Trung Quốc - Ảnh 8
Loạt tranh vẽ ấn tượng của game thủ VLTK 3 Trung Quốc - Ảnh 9

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...