Lyn và bộ ảnh cosplay Hades trong Saint Seiya

Lyn và bộ ảnh cosplay Hades trong Saint Seiya - Ảnh 2
Lyn và bộ ảnh cosplay Hades trong Saint Seiya - Ảnh 3

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...