Mabinogi Heroes sẽ có thêm 5 nhân vật mới

Mabinogi Heroes sẽ có thêm 5 nhân vật mới - Ảnh 1

Mabinogi Heroes sẽ có thêm 5 nhân vật mới - Ảnh 2
Mabinogi Heroes sẽ có thêm 5 nhân vật mới - Ảnh 3
Mabinogi Heroes sẽ có thêm 5 nhân vật mới - Ảnh 4
Mabinogi Heroes sẽ có thêm 5 nhân vật mới - Ảnh 5
Mabinogi Heroes sẽ có thêm 5 nhân vật mới - Ảnh 6

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...