Mãn nhãn với cosplay Thủy Hử Truyền Kỳ tại Đài Loan

Mãn nhãn với cosplay Thủy Hử Truyền Kỳ tại Đài Loan - Ảnh 2
Mãn nhãn với cosplay Thủy Hử Truyền Kỳ tại Đài Loan - Ảnh 3
Mãn nhãn với cosplay Thủy Hử Truyền Kỳ tại Đài Loan - Ảnh 4
Mãn nhãn với cosplay Thủy Hử Truyền Kỳ tại Đài Loan - Ảnh 5
Mãn nhãn với cosplay Thủy Hử Truyền Kỳ tại Đài Loan - Ảnh 6
Mãn nhãn với cosplay Thủy Hử Truyền Kỳ tại Đài Loan - Ảnh 7
Mãn nhãn với cosplay Thủy Hử Truyền Kỳ tại Đài Loan - Ảnh 8
Mãn nhãn với cosplay Thủy Hử Truyền Kỳ tại Đài Loan - Ảnh 9
Mãn nhãn với cosplay Thủy Hử Truyền Kỳ tại Đài Loan - Ảnh 10
Mãn nhãn với cosplay Thủy Hử Truyền Kỳ tại Đài Loan - Ảnh 11

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...