Mass Effect: Shepard và bộ ảnh cosplay phiên bản nữ

Mass Effect: Shepard và bộ ảnh cosplay phiên bản nữ - Ảnh 2
Mass Effect: Shepard và bộ ảnh cosplay phiên bản nữ - Ảnh 3
Mass Effect: Shepard và bộ ảnh cosplay phiên bản nữ - Ảnh 4
Mass Effect: Shepard và bộ ảnh cosplay phiên bản nữ - Ảnh 5
Mass Effect: Shepard và bộ ảnh cosplay phiên bản nữ - Ảnh 6

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...