MC Corp tung ảnh body painting quảng bá Tứ Thần

MC Corp tung ảnh body painting quảng bá Tứ Thần - Ảnh 1

141013_anhgame_tuthan01

141013_anhgame_tuthan02

141013_anhgame_tuthan03

141013_anhgame_tuthan04

141013_anhgame_tuthan05

141013_anhgame_tuthan06

141013_anhgame_tuthan07

141013_anhgame_tuthan08

141013_anhgame_tuthan09

141013_anhgame_tuthan10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...