Misa đáng yêu trong cosplay Ahri Thần Tượng Âm Nhạc

131125_anhgame_misapopstarahri01

131125_anhgame_misapopstarahri02

131125_anhgame_misapopstarahri03

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...