Mỹ nữ xứ Hàn gợi cảm với thời trang hè của Cyphers

131104_anhgame_cypherscosplay02

131104_anhgame_cypherscosplay03

131104_anhgame_cypherscosplay04

131104_anhgame_cypherscosplay05

131104_anhgame_cypherscosplay06

131104_anhgame_cypherscosplay07

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...