Nabi Nhã Phương trở thành đại sứ hình ảnh iPES

Nabi Nhã Phương trở thành đại sứ hình ảnh iPES - Ảnh 2
Nabi Nhã Phương trở thành đại sứ hình ảnh iPES - Ảnh 3
Nabi Nhã Phương trở thành đại sứ hình ảnh iPES - Ảnh 4
Nabi Nhã Phương trở thành đại sứ hình ảnh iPES - Ảnh 5
Nabi Nhã Phương trở thành đại sứ hình ảnh iPES - Ảnh 6

Nabi Nhã Phương trở thành đại sứ hình ảnh iPES - Ảnh 7
Nabi Nhã Phương trở thành đại sứ hình ảnh iPES - Ảnh 8
Nabi Nhã Phương trở thành đại sứ hình ảnh iPES - Ảnh 9
Nabi Nhã Phương trở thành đại sứ hình ảnh iPES - Ảnh 10
Nabi Nhã Phương trở thành đại sứ hình ảnh iPES - Ảnh 11

Nabi Nhã Phương trở thành đại sứ hình ảnh iPES - Ảnh 12
Nabi Nhã Phương trở thành đại sứ hình ảnh iPES - Ảnh 13

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...