Neowiz Games công bố artwork mới của Black Sheep

Neowiz Games công bố artwork mới của Black Sheep - Ảnh 1

Neowiz Games công bố artwork mới của Black Sheep - Ảnh 2

Neowiz Games công bố artwork mới của Black Sheep - Ảnh 4

Neowiz Games công bố artwork mới của Black Sheep - Ảnh 6

Neowiz Games công bố artwork mới của Black Sheep - Ảnh 7
Neowiz Games công bố artwork mới của Black Sheep - Ảnh 8
Neowiz Games công bố artwork mới của Black Sheep - Ảnh 9
Neowiz Games công bố artwork mới của Black Sheep - Ảnh 10
Neowiz Games công bố artwork mới của Black Sheep - Ảnh 11


Neowiz Games công bố artwork mới của Black Sheep - Ảnh 13

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...