Ngắm các nhân vật của TERA với trang phục quý tộc

Ngắm các nhân vật của TERA với trang phục quý tộc - Ảnh 2
Ngắm các nhân vật của TERA với trang phục quý tộc - Ảnh 3
Ngắm các nhân vật của TERA với trang phục quý tộc - Ảnh 4
Ngắm các nhân vật của TERA với trang phục quý tộc - Ảnh 5
Ngắm các nhân vật của TERA với trang phục quý tộc - Ảnh 6

Ngắm các nhân vật của TERA với trang phục quý tộc - Ảnh 7
Ngắm các nhân vật của TERA với trang phục quý tộc - Ảnh 8
Ngắm các nhân vật của TERA với trang phục quý tộc - Ảnh 9
Ngắm các nhân vật của TERA với trang phục quý tộc - Ảnh 10
Ngắm các nhân vật của TERA với trang phục quý tộc - Ảnh 11

Ngắm các nhân vật của TERA với trang phục quý tộc - Ảnh 12
Ngắm các nhân vật của TERA với trang phục quý tộc - Ảnh 13

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...