Ngắm các siêu xe xuất hiện trong Forza Motorsports 5

130915_anhgame_fm5_01

130915_anhgame_fm5_02

130915_anhgame_fm5_03

130915_anhgame_fm5_04

130915_anhgame_fm5_05

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...