Ngắm cosplay cực chất về “thợ săn hóa thú” Nidalee

Ngắm cosplay cực chất về "thợ săn hóa thú" Nidalee - Ảnh 2
Ngắm cosplay cực chất về "thợ săn hóa thú" Nidalee - Ảnh 3
Ngắm cosplay cực chất về "thợ săn hóa thú" Nidalee - Ảnh 4

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...