Hypnus và Thanatos đọ dáng trong Saint Seiya Online

131007_saintseiyacosplay01

131007_saintseiyacosplay02

131007_saintseiyacosplay03

131007_saintseiyacosplay04

131007_saintseiyacosplay05

131007_saintseiyacosplay06

131007_saintseiyacosplay07

131007_saintseiyacosplay08

131007_saintseiyacosplay09

131007_saintseiyacosplay10

131007_saintseiyacosplay11

131007_saintseiyacosplay12

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...