Ngắm cosplay Jinx tại LGR New Year Party 2014

Ngắm cosplay Jinx tại LGR New Year Party 2014 - Ảnh 2
Ngắm cosplay Jinx tại LGR New Year Party 2014 - Ảnh 3
Ngắm cosplay Jinx tại LGR New Year Party 2014 - Ảnh 4
Ngắm cosplay Jinx tại LGR New Year Party 2014 - Ảnh 5
Ngắm cosplay Jinx tại LGR New Year Party 2014 - Ảnh 6

Ngắm cosplay Jinx tại LGR New Year Party 2014 - Ảnh 7
Ngắm cosplay Jinx tại LGR New Year Party 2014 - Ảnh 8
Ngắm cosplay Jinx tại LGR New Year Party 2014 - Ảnh 9
Ngắm cosplay Jinx tại LGR New Year Party 2014 - Ảnh 10
Ngắm cosplay Jinx tại LGR New Year Party 2014 - Ảnh 11

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...