Ngắm cosplay Miss Fortune Kẹo Ngọt cực đáng yêu

141230_anhgame_candycanemissfortunecosplay01

141230_anhgame_candycanemissfortunecosplay02

141230_anhgame_candycanemissfortunecosplay03

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...