Ngắm cosplay Miss Fortune Mafia của TAMA

150104_anhgame_missfortunecosplay01

150104_anhgame_missfortunecosplay02

150104_anhgame_missfortunecosplay03

150104_anhgame_missfortunecosplay04

150104_anhgame_missfortunecosplay05

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...