Ngắm cosplay Nidalee Phù Thủy cực chất của Hikaru

Ngắm cosplay Nidalee Phù Thủy cực chất của Hikaru - Ảnh 2
Ngắm cosplay Nidalee Phù Thủy cực chất của Hikaru - Ảnh 3
Ngắm cosplay Nidalee Phù Thủy cực chất của Hikaru - Ảnh 4
Ngắm cosplay Nidalee Phù Thủy cực chất của Hikaru - Ảnh 5

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...