Ngắm cosplay tại triển lãm BlizzCon 2013 vừa kết thúc

131115_anhgame_blizzcon2013cosplay01

131115_anhgame_blizzcon2013cosplay02

131115_anhgame_blizzcon2013cosplay03

131115_anhgame_blizzcon2013cosplay04

131115_anhgame_blizzcon2013cosplay05

131115_anhgame_blizzcon2013cosplay06

131115_anhgame_blizzcon2013cosplay07

131115_anhgame_blizzcon2013cosplay08

131115_anhgame_blizzcon2013cosplay09

131115_anhgame_blizzcon2013cosplay10

131115_anhgame_blizzcon2013cosplay11

131115_anhgame_blizzcon2013cosplay12

131115_anhgame_blizzcon2013cosplay13

131115_anhgame_blizzcon2013cosplay14

131115_anhgame_blizzcon2013cosplay15

131115_anhgame_blizzcon2013cosplay16

131115_anhgame_blizzcon2013cosplay17

131115_anhgame_blizzcon2013cosplay18

131115_anhgame_blizzcon2013cosplay19

131115_anhgame_blizzcon2013cosplay20

131115_anhgame_blizzcon2013cosplay21

131115_anhgame_blizzcon2013cosplay22

131115_anhgame_blizzcon2013cosplay23

131115_anhgame_blizzcon2013cosplay24

131115_anhgame_blizzcon2013cosplay25

131115_anhgame_blizzcon2013cosplay26

131115_anhgame_blizzcon2013cosplay27

131115_anhgame_blizzcon2013cosplay28

131115_anhgame_blizzcon2013cosplay29

131115_anhgame_blizzcon2013cosplay30

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...