Ngắm cosplay trong lễ ra mắt Thần Chiến Kỉ Nguyên

Ngắm cosplay trong lễ ra mắt Thần Chiến Kỉ Nguyên - Ảnh 2
Ngắm cosplay trong lễ ra mắt Thần Chiến Kỉ Nguyên - Ảnh 3
Ngắm cosplay trong lễ ra mắt Thần Chiến Kỉ Nguyên - Ảnh 4
Ngắm cosplay trong lễ ra mắt Thần Chiến Kỉ Nguyên - Ảnh 5
Ngắm cosplay trong lễ ra mắt Thần Chiến Kỉ Nguyên - Ảnh 6
Ngắm cosplay trong lễ ra mắt Thần Chiến Kỉ Nguyên - Ảnh 7
Ngắm cosplay trong lễ ra mắt Thần Chiến Kỉ Nguyên - Ảnh 8
Ngắm cosplay trong lễ ra mắt Thần Chiến Kỉ Nguyên - Ảnh 9

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...