Ngắm cosplay về giai đẹp Graves của cosplayer Otters

140131_anhgame_gravescosplay01

140131_anhgame_gravescosplay02

140131_anhgame_gravescosplay03

140131_anhgame_gravescosplay04

140131_anhgame_gravescosplay05

140131_anhgame_gravescosplay06

140131_anhgame_gravescosplay07

140131_anhgame_gravescosplay08

140131_anhgame_gravescosplay09

140131_anhgame_gravescosplay10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...