Ngắm cosplay về tướng mới Druid Mia trong Cyphers

Ngắm cosplay về tướng mới Druid Mia trong Cyphers - Ảnh 2
Ngắm cosplay về tướng mới Druid Mia trong Cyphers - Ảnh 3
Ngắm cosplay về tướng mới Druid Mia trong Cyphers - Ảnh 4
Ngắm cosplay về tướng mới Druid Mia trong Cyphers - Ảnh 5
Ngắm cosplay về tướng mới Druid Mia trong Cyphers - Ảnh 6

Ngắm cosplay về tướng mới Druid Mia trong Cyphers - Ảnh 7
Ngắm cosplay về tướng mới Druid Mia trong Cyphers - Ảnh 8
Ngắm cosplay về tướng mới Druid Mia trong Cyphers - Ảnh 9
Ngắm cosplay về tướng mới Druid Mia trong Cyphers - Ảnh 10
Ngắm cosplay về tướng mới Druid Mia trong Cyphers - Ảnh 11

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...