Ngắm cosplay Vi Sĩ Quan tuyệt đẹp của nhóm CSL

141013_anhgame_vicosplay01

141013_anhgame_vicosplay02

141013_anhgame_vicosplay03

141013_anhgame_vicosplay04

141013_anhgame_vicosplay05

141013_anhgame_vicosplay06

141013_anhgame_vicosplay07

141013_anhgame_vicosplay08

141013_anhgame_vicosplay09

141013_anhgame_vicosplay10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...