Ngắm Liên Minh Huyền Thoại qua nét vẽ của Ser323

Ngắm Liên Minh Huyền Thoại qua nét vẽ của Ser323 - Ảnh 2
Ngắm Liên Minh Huyền Thoại qua nét vẽ của Ser323 - Ảnh 3
Ngắm Liên Minh Huyền Thoại qua nét vẽ của Ser323 - Ảnh 4
Ngắm Liên Minh Huyền Thoại qua nét vẽ của Ser323 - Ảnh 5
Ngắm Liên Minh Huyền Thoại qua nét vẽ của Ser323 - Ảnh 6

Ngắm Liên Minh Huyền Thoại qua nét vẽ của Ser323 - Ảnh 7
Ngắm Liên Minh Huyền Thoại qua nét vẽ của Ser323 - Ảnh 8

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...