Ngắm loạt artwork cực chất của Tree of Savior

Ngắm loạt artwork cực chất của Tree of Savior - Ảnh 1

141122_anhgame_treeofsavior11

141122_anhgame_treeofsavior01

141122_anhgame_treeofsavior02

141122_anhgame_treeofsavior03

141122_anhgame_treeofsavior04

141122_anhgame_treeofsavior05

141122_anhgame_treeofsavior06

141122_anhgame_treeofsavior07

141122_anhgame_treeofsavior08

141122_anhgame_treeofsavior09

141122_anhgame_treeofsavior10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...