Ngắm nhân vật mới của tộc Elin trong Tera Online


Ngắm nhân vật mới của tộc Elin trong Tera Online - Ảnh 3
Ngắm nhân vật mới của tộc Elin trong Tera Online - Ảnh 4
Ngắm nhân vật mới của tộc Elin trong Tera Online - Ảnh 5
Ngắm nhân vật mới của tộc Elin trong Tera Online - Ảnh 6

Ngắm nhân vật mới của tộc Elin trong Tera Online - Ảnh 7
Ngắm nhân vật mới của tộc Elin trong Tera Online - Ảnh 8
Ngắm nhân vật mới của tộc Elin trong Tera Online - Ảnh 9
Ngắm nhân vật mới của tộc Elin trong Tera Online - Ảnh 10
Ngắm nhân vật mới của tộc Elin trong Tera Online - Ảnh 11

Ngắm nhân vật mới của tộc Elin trong Tera Online - Ảnh 12
Ngắm nhân vật mới của tộc Elin trong Tera Online - Ảnh 13
Ngắm nhân vật mới của tộc Elin trong Tera Online - Ảnh 14
Ngắm nhân vật mới của tộc Elin trong Tera Online - Ảnh 15
Ngắm nhân vật mới của tộc Elin trong Tera Online - Ảnh 16

Ngắm nhân vật mới của tộc Elin trong Tera Online - Ảnh 17
Ngắm nhân vật mới của tộc Elin trong Tera Online - Ảnh 18
Ngắm nhân vật mới của tộc Elin trong Tera Online - Ảnh 19

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...