Ngắm T-ara “nhí nhố” trong cosplay Z9

Ngắm T-ara “nhí nhố” trong cosplay Z9 - Ảnh 2
Ngắm T-ara “nhí nhố” trong cosplay Z9 - Ảnh 3
Ngắm T-ara “nhí nhố” trong cosplay Z9 - Ảnh 4
Ngắm T-ara “nhí nhố” trong cosplay Z9 - Ảnh 5

Ngắm T-ara “nhí nhố” trong cosplay Z9 - Ảnh 6
Ngắm T-ara “nhí nhố” trong cosplay Z9 - Ảnh 7
Ngắm T-ara “nhí nhố” trong cosplay Z9 - Ảnh 8
Ngắm T-ara “nhí nhố” trong cosplay Z9 - Ảnh 9

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...