Ngắm tạo hình robot trong Project HON

Ngắm tạo hình robot trong Project HON - Ảnh 1

141122_anhgame_projecthon10

141122_anhgame_projecthon01

141122_anhgame_projecthon02

141122_anhgame_projecthon03

141122_anhgame_projecthon04

141122_anhgame_projecthon05

141122_anhgame_projecthon06

141122_anhgame_projecthon07

141122_anhgame_projecthon08

141122_anhgame_projecthon09

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...