Ngắm “thần sấm” Thor trong hình hài nữ giới

131108_anhgame_thorcosplay01

131108_anhgame_thorcosplay03

131108_anhgame_thorcosplay04

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...